15 lutego 2019 r. przed siedzibą Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego zakładowa organizacja związkowa działająca przy WZDZ, przy wsparciu Rady OPZZ Województwa Opolskiego, zorganizowała pikietę mającą na celu nagłośnienie problemów, które dotknęły pracowników tego zakładu pracy. Niestety bez zgody związku zawodowego została wyrzucona z pracy chroniona przedstawicielka organizacji, dialog dwustronny pomiędzy związkiem zawodowym a pracodawcą jest fikcją, pracodawca nie chciał poinformować o trwającym sporze zbiorowym Państwowej Inspekcji Pracy, łamane są przepisy BHP, nie udostępniane organizacji związkowej dokumenty, których może zgodnie z przepisami żądać... Do tego istnieją uzasadnione obawy, że zarząd firmy chce przeprowadzić restrukturyzację, która może w konsekwencji doprowadzić do utraty wielu miejsc pracy... W imię solidarności związkowej pikietę wsparli między innymi związkowcy z Grupy Azoty ZAK z Kędzierzyna-Koźla, Neapco Praszka, Poczty Polskiej, ZUS, opolskich żłobków, ZZ Dyżurnych Ruchu PKP, ZZ Pracowników Kolejowych PROTEST, grupy Tauron, "Wagon Opole", Górażdze Cement i OZAS-ESAB. Szczególne podziękowania należą się związkowcom z Branżowego Związku Zawodowego "Szkło", którzy musieli przejechać 165 km, aby dotrzeć do Opola. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom w imieniu organizatorów, natomiast jeżeli któraś grupa nie została wymieniona przepraszamy.