14 czerwca odbyła się pikieta pracowników spółki Tauron Dystrybucja przed siedzibą Tauron Polska Energia w Katowicach. Protestujący domagają się m.in. wzrostu wynagrodzeń, podwyżek stawek godzinowych o 6 zł brutto oraz zmiany polityki kadrowej.

Głównymi hasłami demonstracji były: „Dość niszczenia energetyki!”, „Stop likwidacji miejsc pracy!”, „Dość panoszenia zarządów spółek!” .

Dzisiaj, 17.06 w Gliwicach odbędzie się spotkanie komitetów protestacyjno-strajkowych. Na spotkaniu zostaną podjęte ostateczne decyzje, dotyczące dalszych działań. Jak podkreślają organizatorzy wszystkie podejmowane kroki są zgodne z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków wydało stanowisko w sprawie pikiety.