W związku ze zbliżającym się kryzysem wywołanym przez pandemie COVID-19 wiele sektorów gospodarki jest zagrożonych daleko idącymi konsekwencjami finansowymi, a co za tym idzie możliwymi utratami miejsc pracy. Jednymi z takich miejsc są ośrodki uzdrowiskowe będące integralną częścią systemu ochrony zdrowia. W kwestii tych Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wystosowało pismo do Premiera, Mateusza Morawieckiego o zwrócenie szczególnej uwagi na ten sektor. Treść dokumentu prezentujemy poniżej:


Pan

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,


W imieniu organizacji członkowskich zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych reprezentujących sektor sanatoryjno – uzdrowiskowy, przekazuję Panu Premierowi obawy środowiska będące skutkiem obecnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, wraz z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na ten sektor gospodarki będący integralną częścią systemu ochrony zdrowia.

Specyfika lecznictwa uzdrowiskowego odbywa się na bazie naturalnych surowców leczniczych, kopalin, wód leczniczych, a koszty leczenia, profilaktyka i prewencja są niewspółmiernie tańsze od leczenia szpitalnego i farmakologicznego. To znaczący sektor gospodarki – 46 miejscowości uzdrowiskowych, tysiące podmiotów gospodarczych prowadzących działalność bezpośrednio lub około sanatoryjną, zatrudniający blisko 100 tys. pracowników uzdrowisk, nie wliczając działalności innych podmiotów świadczących usługi na ich rzecz: kooperantów, kontrahentów i usługodawców. Z leczenia uzdrowiskowego, którego rola w leczeniu pacjentów, także na etapie prewencji i profilaktyki jest niezastąpiona - rocznie korzysta ponad 800 tys. pacjentów. Przychody w uzdrowiskach uzależnione są od liczby zawieranych kontraktów z ZUS, NFZ czy PFRON i są w zdecydowanej większości finansowane ze środków publicznych.

Trudno się dziwić, w czasie narastającego zagrożenia spowodowanego epidemią COVID – 19, iż w ocenie zarówno pracowników, jak i przedsiębiorców tej branży pojawiają się realne sygnały o zbliżającej się fali upadłości oraz perspektywie zapaści. Oczekiwaniem środowiska jest, by rozwiązania zaproponowane w pakiecie Tarczy Antykryzysowej, z uwzględnieniem uwag OPZZ będących pakietem osłonowym dla firm i pracowników – trafiły jak najszybciej do tego sektora. Niezależnie od powszechności pomocy rządu, kierowanej do pracowników i przedsiębiorców, adresowanej do wszystkich gałęzi gospodarki – apelujemy o skierowanie dodatkowych środków finansowych bezpośrednio do systemu opieki zdrowotnej, w tym do sektora uzdrowisk. Pisma w tej sprawie, jak też uwagi do projektu pakietu Tarczy Antykryzysowej – uwzględniały te postulaty. Powtarzamy je licząc na zrozumienie konieczności skierowania zwiększonych, dodatkowych i natychmiastowych środków na przetrwanie sektora uzdrowiskowego, służącego nie tylko pracownikom i przedsiębiorcom, ale przede wszystkim polskim Pacjentom, dla których lecznictwo uzdrowiskowe jest istotnym elementem w procesie leczenia.

Bez wsparcia finansowego i pomocy ze środków publicznych, uzdrowiskom grozi upadłość, a pracownikom likwidacja miejsc pracy.