Od 1 sierpnia 2020 r. w Spółce obowiązuje nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Podpisano go 28 maja po długich i trudnych negocjacjach. Nowy Układ uchronił pracowników przed zwolnieniami grupowymi.

Wprawdzie warunki wynagrodzenia i uprawnień pracowniczych zostały nieco uszczuplone, ale są znacznie korzystniejsze niż proponowane przez pracodawcę w czasie rozwoju pandemii wirusa Covid-19. Przede wszystkim nowy ZUSP oddalił zagrożenie zwolnień grupowych pracowników.

W pierwszych dniach obostrzeń związanych z epidemią, OPZZ opracowało informacje o zagrożeniach dla zakładów pracy województwa mazowieckiego. Wskazano między innymi na możliwość zwolnienia grupowego 678 pracowników spółki PKP TELKOL. Źródłem tej informacji było pismo skierowane przez pracodawcę do Rejonowego Urzędu Pracy w Warszawie. Zapowiedziano w nim możliwość zwolnień w związku z wypowiedzeniem ZUZP, oraz wręczeniem pracownikom wypowiedzeń zmieniających warunki płacy i pracy po upływie terminu wypowiedzenia dotychczasowego Układu.

Nowy ZUZP stanowi kompromis, którego zawarcie było konieczne ze względu na bardzo trudną sytuacje finansową PKP TELKOL i nakładające się, nowe problemy związane z rozwojem pandemii. Priorytetem była obrona miejsc pracy. Wprowadzenie nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy zapobiegło groźbie zwolnień grupowych pracowników. Jednocześnie uzyskano realne oszczędności finansowe w programie wychodzenia Spółki z kryzysu.

Rozwój wypadków potwierdził słuszność działania organizacji związkowych zrzeszonych w OPZZ. Wskazywały one na złe zarządzane Spółką i konieczność zdecydowanych działań właścicielskich. 22 czerwca odwołano dotychczasowy, i powołano nowy Zarząd Spółki. Prezesem jednoosobowego Zarządu został p. Maciej Zagórski. Kierownictwo Spółki, budujące ratunkowy biznes plan, zorganizowało spotkanie ze związkami zawodowymi. Prezes Zagórski podkreślał, że podstawą podejmowanych działań będzie współpraca z pracownikami. Czerpanie z ich doświadczeń i zaangażowania pozwoli na podejmowanie bardziej efektywnych decyzji, których Spółka bardzo potrzebuje. Opracowywany od początku roku plan restrukturyzacji jest jeszcze na etapie weryfikacji założeń. To co zostało zrobione do tej pory, musi być przeanalizowane przez nowy Zarząd pod kątem możliwości wykonawczych Spółki.

Strony wyraziły wolę współpracy w rozwiązywaniu problemów Spółki i współdziałaniu przy jej restrukturyzacji. - To co było dotychczas oddzielamy grubą kreską – podkreślił Prezes Zagórski.

Trzymamy pana Prezesa za słowo i liczymy na dobrą współpracę z nowym Zarządem spółki PKP TELKOL, życząc sukcesów w przeprowadzeniu Spółki przez trudny okres, w jakim się 

znalazła.

Info: Janusz Stefańczyk - Federacja Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP

[Fot: www.nakolei.pl]

pkp , nowy zarząd , telkol