15 marca 2019 roku odbyło się w Lublinie plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w którym uczestniczyła Pani Wiesława Janczak – Przewodnicząca Rady OPZZ województwa lubelskiego.

Członkowie Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego podjęli stosowną uchwałę w/s projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. KSRR jest podstawowym dokumentem strategicznym polityki regionalnej państwa w perspektywie do 2030r. Dokument określa systemowe ramy prowadzenia polityki regionalnej zarówno poprzez rząd wobec regionów, jak i wewnątrz regionalne dla zapewnienia udziału samorządów wszystkich szczebli w polityce regionalnej.

Projekt KSRR uwzględnia uwagi wypracowane w trakcie dotychczasowych konsultacji.

W złączeniu „ Opinia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego do projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030.”