W dniu 13 grudnia 2019 r.Wiesława Janczak – Przewodnicząca Rady OPZZ województwa lubelskiego uczestniczyła w plenarnym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Przedmiotem posiedzenia był temat: „Ocena realizacji tworzenia sieci szpitali podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego w województwie lubelskim oraz opieki nocnej i świątecznej”.

Obrady otworzył Pan Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego, który wręczył Akty powołania nowym członkom WRDS WL –Panu Pawłowi Dąbrowskiemu, reprezentującemu stronę samorządową oraz Panu Lechowi Sprawce Wojewodzie Lubelskiemu, który został równocześnie przewodniczącym Rady.

W wyniku dyskusji z udziałem zaproszonych gości Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego przyjęła Stanowisko nr 9/2019 WRDS WL z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie oceny realizacji tworzenia sieci szpitali podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego w województwie lubelskim oraz opieki nocnej i świątecznej.