Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków - organizacja członkowska OPZZ i organizacja wchodząca w skład Trójstronnego Zespołu do Spraw Branży Energetycznej apelują do Wiceprezesa RM Jarosława Gowina o podjęcie działań przywracających dialog społeczny w branży energetycznej.


Pismo do pobrania