12 stycznia br., na pierwszym posiedzeniu w nowym roku, podlaska Komisja Rewizyjna zajęła się sprawozdaniem finansowym Rady OPZZ Województwa Podlaskiego.

Biuro Rady OPZZ woj. podlaskiego

Po szczegółowej analizie dokumentacji finansowej Komisja podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu przychodów i wydatków na działalność statutową Rady za rok 2021. W posiedzeniu podlaskiej Komisji Rewizyjnej uczestniczył Józef Krupa - wiceprzewodniczący Rady OPZZ woj. podlaskiego.