8 października br. odbyło się posiedzenie Prezydium Rady OPZZ województwa podlaskiego pod przewodnictwem Jarosława Niczewskiego. Wiodącym tematem była napięta sytuacja wokół podwyżek płac w sferze budżetowej.

Biuro Rady OPZZ woj. podlaskiego


Według Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, zapisana w projekcie budżetu na 2022 r. podwyżka dla sfery budżetowej w wysokości 4,4 proc. jest niewystarczająca. Aby zrekompensować pracownikom rekordową inflację w 2021 r. podwyżka powinna wynieść co najmniej 12 proc. Mowa o tym w „Stanowisku Rady OPZZ woj. podlaskiego w sprawie poparcia sfery budżetowej”. W opinii Rady płace w budżetówce zamiast wzrosnąć faktycznie zmaleją. Realna, minimum 12% podwyżka, ma także istotne znaczenie dla bezpieczeństwa funkcjonowania urzędów. Rada zwraca uwagę, że - Zbyt niska obsada stanowisk, z którą mamy coraz częściej do czynienia skutkuje łamaniem przepisów BHP i jednocześnie stwarza zagrożenie dla ciągłości i jakości wykonywanej pracy. W konkluzji formułuje stanowczy postulat: – Mając powyższe na uwadze żądamy szybszego wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Domagamy się poprawy warunków pracy i szacunku dla pracowników.

W posiedzeniu Prezydium uczestniczył poseł na Sejm RP Paweł Krutul (KKP Lewicy), działający m.in. w parlamentarnych zespołach i komisjach zajmujących się sprawami pracowników sfery budżetowej, a w szczególności służb mundurowych (strażacy, policjanci, funkcjonariusze straży granicznej). Poseł Krutul jest także członkiem Parlamentarnego Zespołu ds. Systemu Ratownictwa Medycznego.