16 czerwca obradowało Prezydium WRDS Mazowsza. Jednym z tematów poruszonych na prośbę przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego Jarosława Gowina oraz na wniosek przewodniczącego OPZZ Andrzeja Radzikowskiego były problemy we współpracy partnerów społecznych w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP).

Rada OPZZ Województwa Mazowieckiego

O braku porozumienia w jednostce, która codziennie dba o bezpieczeństwo pasażerów samolotów poprzez nadzorowanie i kontrolowanie przestrzeni powietrznej w Polsce, opowiedział Marek Kupiec, przewodniczący Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego.

Prezydium WRDS Mazowsze zdecydowało, że omówieniu sytuacji w PAŻP zostanie poświęcone specjalnie posiedzenie Prezydium, które odbędzie się 28 czerwca.

W posiedzeniu Prezydium WRDS Mazowsze 28 czerwca uczestniczyli członkowie Zespołu roboczego ds. rozwoju dialogu oraz prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z prawnikiem i inspektorem SIP, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Służb Ruchu Lotniczego i Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego.

Nie ma zgody między kierownictwem PAŻP a związkowcami

Prezes PAŻP zapewnił, że w kierownictwo prowadzi dialog społeczny ze wszystkimi przedstawicielami pracowników, w tym ze związkami zawodowymi, bez względu na ich nastawienie do pracodawcy. Zaznaczył również, że pomimo kryzysu gospodarczego żaden z pracowników nie stracił pracy.

Przedstawiciele związków zawodowych mają inny ogląd sytuacji. Ich zdaniem dialog społeczny pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi jest pozorny i nie dotyczy spraw pracowniczych. Zwracali też uwagę, że zwolniono z pracy funkcyjnych związkowców.

Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Mazowsze zaproponował stronom zaangażowanie mediatora z misją dobrej woli, tak, aby pomiędzy pracodawcą a stroną związkową w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej doszło do porozumienia.

Z uwagi na brak jednomyślności w podjęciu uchwały (brak zgody jednej z organizacji pracodawców) oraz skargę związkowców na utrudnianie im działalności związkowej w PAZP związkowcy zwrócili się do przewodniczącego WRDS Mazowsze o podjęcie decyzji w sprawie powołania mediatora.