Pomorska WRDS podczas obrad w dniu 25.03.2021 zajmowała się tematami szkolnictwa zawodowego w tym m.in:

- Kształcenie zawodowe – ocena stanu bieżącego i perspektywy rozwoju szkolnictwa branżowego na przykładzie edukacji w Gdańsku.

- Informacja o skali i problemach kształcenia zawodowego w systemie realizowanym w rzemiośle polskim.

Przyjęto Opinię Pomorskiego WRDS w sprawie szkolnictwa zawodowego. Poniżej zamieszczamy materiały omawiane podczas obrad.


Opinia WRDS dotycząca szkolnictwa zawodowego

Centrum Rozwoju Talentów-opis działań

Szkolnictwo zawodowe w Gdańsku - WRDS - 2021

WRDS - Szkolnictwo zawodowe w Gdańsku 2021

Kształcenie zawodowe i kwalifikacje w rzemiośle w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki i rynku pracy