Postępująca drożyzna, przewlekłość prac nad ustawą o emeryturach stażowych i próby rozbijania ruchu związkowego przez nieodpowiedzialne organizacje, to niektóre tematy omawiane na posiedzeniu Prezydium i Rady OPZZ woj. pomorskiego.

Adam Liszczewski, Przewodniczący Rady OPZZ woj. pomorskiego


Członkowie Rady omówili ponadto zadania przedstawicieli związków zawodowych  w Wojewódzkiej i Powiatowych Radach Rynku Pracy oraz aktywność reprezentantów OPZZ w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego i Komitecie Monitorującym Regionalnego Programu Operacyjnego 2021-2030. Dokonano także przeglądu współpracy Rady OPZZ  woj. pomorskiego z Okręgowym Inspektoratem Pracy, wyrażając zadowolenie z dotychczasowych działań. Zadeklarowano wolę dalszej współpracy.

Przewodniczący Adam Liszczewski zgłosił propozycję tematów prac Rady i szkoleń związkowych na rok 2022. Omówił także stan przygotowań do X Kongresu OPZZ, który odbędzie się w Warszawie w dniach 15-16 grudnia 2022 r.

Posiedzenie Rady zakończyło się symboliczną, „rodzinną” uroczystością pożegnania p. Alicji Grzeleckiej, wieloletniej pracownicy biura Rady. Z dniem 31 grudnia p. Alicja przechodzi na emeryturę. Adam Liszczewski dziękując jej za wieloletnią współpracę i wsparcie podkreślił, że członkowie pomorskich organizacji związkowych OPZZ długo jeszcze będą kojarzyli biuro Rady z Alicją Grzelecką. Dziękujemy Pani Alicjo!