Pomorska Rada Dialogu Społecznego popiera stanowisko WRDS w woj. małopolskim dotyczące chuligańskich ataków na punkty szczepień przeciwko COVID-19.

Biuro Rady OPZZ woj. pomorskiego


Wojewódzka Rada Dialogu społecznego, podczas posiedzenia, które odbyło się 30 września br. w Gdańsku, zapoznała się ponadto z projektem wprowadzenia i dystrybucji wspólnego biletu w komunikacji publicznej. Jeden bilet obowiązywałby w komunikacji miejskiej na terenie metropolii Trójmiejskiej, w Szybkiej Kolei Miejskiej, Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i w Przewozach Regionalnych. WRDS oczekuje znacznej intensyfikacji prac nad wprowadzeniem w życie tego projektu.

Rada zapoznała się także z informacją na temat Funduszy Europejskich dla Pomorza. Dyrektor Departamentu Rozwoju Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego omówił dotychczasowe ustalenia ze spotkań i konsultacji w tym zakresie.

Kolejne posiedzenie WRDS odbędzie się 12 października br.