27 marca reprezentatywne organizacje związkowe MZZ Chemik zrzeszony w OPZZ i NSZZ Solidarność zakończyły tegoroczne negocjacje dotyczące wzrostu wynagrodzeń w Michelin Polska SA w 2018 roku, podpisaniem porozumienia z dyrekcją przedsiębiorstwa.

Na mocy porozumienia pracownicy firmy, których wyniki pracy zostały pozytywnie ocenione, i zatrudnieni byli przed 31 grudnia 2017 r., mogą liczyć w 2018 r. na przeciętny wzrost wynagrodzeń zasadniczych o 7%. Wzrosną również dodatki stażowe oraz wysokość nagród jubileuszowych.

Pracujący w systemie czterobrygadowym oraz na zmianie nocnej skorzystają na wzroście dodatków: nocnego – o 7,2% do kwoty 5,2 zł/godz. i systemowych o 12% do kwot 3,81 i 4,37 zł/godz.

Piotr Szumlewicz