W dniu 28 marca w Zakładzie Nexteer Automotive, po dość długich rozmowach na linii Pracodawca - Organizacje Związkowe działające w Spółce, podpisały porozumienie płacowe dzięki któremu płace wzrosną nawet o 600 złotych. 

W tym roku Organizacje Związkowe  MOZ „OPZZ” NAP oraz NSZZ "Solidarność" NAP powołały wspólną reprezentację negocjacyjną. Była to pierwsza taka inicjatywa od kilku lat. 

Płace zasadnicze w większości pracowników wzrosną o ok. 250 złotych miesięcznie, dzięki temu, że stawka godzinowa wzrośnie o 1,5 złotych. Podwyżki te otrzymają osoby, które pracują w spółce dłużej niż 3 lata. Zgodnie z porozumieniem istotnym składnikiem wynagrodzenia w Nexteer od 1 czerwca  będzie  dodatek stażowo-frekwencyjny. Dla pracownika z co najmniej rocznym stażem wyniesie on 80 złotych miesięcznie, ale za każdy kolejny rok pracy w spółce ten dodatek będzie rósł o 20 złotych. To oznacza, że w przypadku pracownika z 20-letnim stażem dodatek wyniesie 460 złotych miesięcznie. 

Ponadto związkowcy uzgodnili z pracodawcą, że minimalne stawki godzinowe zostaną podniesione z 16 do 17 złotych brutto. Podwyżki w tej wysokości, czyli ok. 160 złotych miesięcznie otrzymają pracownicy, którzy pracują w spółce krócej niż trzy lata.

MG