7 lutego 2019 r. w siedzibie Centrali Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych odbyło się posiedzenie branży „Budownictwo i Przemysł Drzewny” OPZZ.

W pierwszej części spotkania wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz omówiła bieżącą działalność Konfederacji oraz planowane akcje.

Następnie dyrektor wydziału polityki społecznej OPZZ Bogdan Grzybowski przeprowadził szkolenie dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych pt. „PPK – szansa czy kolejna iluzja?”.

W ostatniej części spotkania wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski omówił prace Rady Dialogu Społecznego i jej zespołów.


Z okazji 125 lecia Związku Zawodowego "Budowlani" związek przygotował wystawę, którą można oglądać w siedzibie OPZZ. 

http://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/wystawa-quot-budowlani-quot-127-lat-ruchu-zawodowego-35-lat-razem-w-opzz


Z tej okazji zapraszamy również do obejrzenia wywiadu z przewodniczącym związku Zbigniewem Janowskim

.