4 lutego 2018 roku odbyło się posiedzenie branży OPZZ transport które poprowadził jej Przewodniczący Leszek Miętek. W spotkaniu wziął również udział Przewodniczący OPZZ Jan Guz.

Po przyjęciu porządku obrad najważniejszym tematem była sprawa sektora lotniczego ze szczególnym uwzględnieniem sporu zbiorowego w PLL LOT i w PPL oraz sytuacji innych sektorów branży.

Omówiono również bieżące zadania oraz działania OPZZ.