W dniach 1-3 września 2018 roku w OW Jaskółka w Ustroniu, odbyło się posiedzenie Branży Transport rozszerzone o obecność przedstawicieli Branż Górnictwo, Energetyka i Przemysł OPZZ.


W posiedzeniu pod przewodnictwem przewodniczącego BT Leszka Miętka udział wziął wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski reprezentujący kierownictwo.

Zebrani przedstawiciele Branż omówili bieżące, kluczowe problemy, będące przedmiotem działań Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Zwrócili uwagę na niepokojący stan dialogu społecznego na poziomie Rady Dialogu Społecznego. Podczas dyskusji zaproponowali szereg rozwiązań, mających na celu poprawę skuteczności działań OPZZ.

W dalszej części omówili kluczowe problemy i zagrożenia środowisk pracowniczych w poszczególnych Branżach. Efektem spotkania było podpisanie Porozumienia o wspólnej współpracy w zakresie realizacji strategii na IX Kadencję OPZZ ze szczególnym wyeksponowaniem problemów występujących w Branżach Górnictwo, Energetyka, Przemysł i Transport OPZZ.