W dniu 31 maja 2019 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się posiedzenie plenarne WRDS WL, któremu przewodniczył Pan Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski, a następnie Pani Wiesława Janczak  - Przewodnicząca Rady  Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych województwa lubelskiego.

Tematem posiedzenia była kontynuacja tematu: „Skutki społeczno-ekonomiczne włączenia Zakładów Azotowych „Puławy” do Grupy Azoty województwa lubelskiego”, a także sytuacja energetyki lubelskiej – zmiany dotyczące systemu Centralnej Dyspozycji Mocy w PGE Dystrybucja S.A oraz proces tworzenia „Planu dla Lubelszczyzny”.

W czasie obrad Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego przyjęła :

Stanowisko Nr 3/2019 w sprawie utworzenia w Lublinie, przy siedzibie PGE Dystrybucja S.A Centralnej Dyspozycji Mocy PGE,

Stanowisko Nr 4/2019 w sprawie konieczności podjęcia działań celem poprawy sytuacji Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A po przeprowadzonej konsolidacji i wejściu do Grupy Azoty.

RW OPZZ