W dniu 15 października br. w siedzibie OPZZ odbyło się posiedzenie Rady Branży OPZZ ,,Usługi Publiczne”, pod przewodnictwem przewodniczącej Urszuli Michalskiej. Uczestniczył w nim także wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski oraz członkowie Rady Branży reprezentujący organizacje ochrony zdrowia, komunalnych, pracowników cywilnych wojska, służby mundurowe, wymiar sprawiedliwości, uzdrowiska.

W trakcie posiedzenia, omówiono sytuację płacową pracowników poszczególnych sektorów reprezentujących usługi publiczne. Wspólnym i najważniejszym wnioskiem z dyskusji i informacji przekazanej przez członków branży jest brak dialogu strony rządowej z organizacjami członkowskimi w obszarze zagadnień płacowych i warunków pracy. Dotyczy to zarówno pracowników ochrony zdrowia, jak i służb mundurowych, cywilnych wojska i wymiaru sprawiedliwości. Atmosfera braku dialogu sprzyja podejmowaniu decyzji o sporach zbiorowych. Uzgodniono konieczność ciągłego monitorowania sytuacji, zwłaszcza realizacji postulatów złożonych wspólnie w Petycji podczas wrześniowej manifestacji. Członkowie Rady Branży bardzo pozytywnie ocenili także działania OPZZ związane z organizacją Ogólnopolskiej Manifestacji ,,Mam dość”, która odbyła się w Warszawie 22 września br., podkreślając konieczność integracji wspólnych działań i jeszcze większą współpracę organizacji członkowskich OPZZ, nie tylko w ramach branży.

Podczas posiedzenia dokonano wyborów wiceprzewodniczących Rady Branży OPZZ. Zostali nimi: Tomasz Dybek (przewodniczący Ogólnopolskiego ZZ Pracowników Fizjoterapii), Pszczółka Teresa (przewodnicząca Federacji ZZ Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce) oraz Oleksak Krzysztof (przewodniczący ZZ Strażaków ,,Florian”).

Zdecydowano także o utworzeniu Sekcji Ochrony Zdrowia w ramach branży, z uwagi na różnorodność problemów w tym sektorze, jak i szeroką reprezentację branżowych organizacji związkowych wchodzących w skład branży. Na pierwszym spotkaniu sekcji zostanie powołany jej przewodniczący. 


RG