5 września odbyło się posiedzenie branży OPZZ Usługi Publiczne. Posiedzenie poprowadziła przewodnicząca branży Urszula Michalska. W spotkaniu udział wzięli również wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz i wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski.

W pierwszej części posiedzenia wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski omówił bieżącą pracę biura Centrali, zaplanowane konferencje, a także priorytety programowe OPZZ w kontekście programów partii politycznych w najbliższych wyborach parlamentarnych. Swoją uwagę skupił głównie wokół polityki płacowej, budżetu państwa, polityki emerytalnej oraz prawa pracy.

W kolejnej, głównej części spotkania odbyła się dyskusja na temat zbliżających się wyborów nowego przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Kol. Urszula Michalska skierowała zaproszenie na posiedzenie branży do członków Rady OPZZ – potencjalnych kandydatów na funkcję przewodniczącego. Oficjalnie wolę kandydowania potwierdzili: Kol. Ryszard Zbrzyzny, Kol. Andrzej Radzikowski i Kol. Piotr Ostrowski. Branża nie rekomendowała żadnego kandydata na stanowisko Przewodniczącego OPZZ.

Wnioski z krótkiej, ale bardzo rzeczowej dyskusji pozwolą 8 członkom Rady OPZZ będącym jednocześnie członkami Rady branży Usługi Publiczne podjąć właściwe decyzje w głosowaniu na posiedzeniu Rady OPZZ 25 września br.

Następnie wiceprzewodniczący OPZZ obecni na posiedzeniu omówili m.in. program szkolenia Rad Wojewódzkich OPZZ w październiku, przygotowania OPZZ do uroczystości z okazji 35-lecia OPZZ w listopadzie, a także związane z jubileuszem konkursy tematyczne. Poinformowali również członków branży, że w zbliżających się wyborach parlamentarnych będą kandydować przedstawiciele związków zawodowych zrzeszonych w OPZZ - Centrala będzie wspierać swoich kandydatów, niezależnie od komitetu wyborczego, z którego będą startować i zachęcać będzie również do wspierania ich przez branże i rady wojewódzkie OPZZ.