18 września bieżącego roku w Płocku w siedzibie ZNP odbyło się posiedzenie Rady OPZZ w Płocku i powiecie płockim z udziałem przewodniczącego i wiceprzewodniczącej Rady OPZZ województwa mazowieckiego. W spotkaniu wziął również udział kandydat z listy PSL na prezydenta miasta Płocka Tomasz Kominek, który przedstawił program swojego ugrupowania.

Przewodniczący Rady OPZZ województwa mazowieckiego, Piotr Szumlewicz zapoznał zebranych z bieżącą działalnością Rady. Mówił między innymi o walce z umowami cywilno-prawnymi i mobbingiem oraz wyższymi stawkami za pracę w niedzielę. Przedstawił też sytuację w PLL LOT i wysiłki Rady mazowieckiej, aby zwalczyć patologie w firmie. Opowiedział również o zbliżającej się demonstracji 22 września i przyczynach protestu OPZZ przeciw polityce rządu. Zadeklarował też wsparcie dla kandydatów związkowych w zbliżających się wyborach samorządowych.

Nawiązując do wypowiedzi Szumlewicza, prowadząca obrady, przewodnicząca Rady OPZZ w Płocku i powiecie płockim Edyta Górecka przedstawiła związkowych kandydatów startujących w wyborach samorządowych:

  • Maria Jolanta Janiszewska – ZZ Pracowników Ochrony Zdrowia Szpitala im Marcina Kacprzaka w Płocku startuje do rady miasta Płocka z listy SLD Lewica Razem.
  • Ewa Kowalak prezes ZNP Zarząd Oddziału powiatowego w Płocku staruje do rady powiatu płockiego z listy PSL.
  • Lech Latarski Związek Zawodowy „Metalowcy” przy CNH Polska Sp. z o.o. kandyduje do rady miasta Płocka lista PSL

mazowiecka RW