7 marca w Lublinie odbyło się posiedzenie Rady OPZZ województwa lubelskiego.

Wiesława Janczak- Przewodnicząca Rady przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady oraz bilans za rok 2018, został przyjęty plan pracy Rady oraz preliminarz budżetowy na rok 2019.

W spotkaniu uczestniczył Jan Guz- Przewodniczący OPZZ oraz przedstawiciele Związku Zawodowego Inżynierów i Techników w osobach: Teresa Paczyńska i Piotr Sadowski .