W dniu 27 września obradowała Rada OPZZ woj. mazowieckiego (w formie wideokonferencji poprzez łącze ZOOM).
Zebrani członkowie Rady minutą ciszy uczcili ,,Odejście na wieczną wartę” pierwszego Przewodniczącego OPZZ kol. Alfreda Miodowicza, którego pochówek odbędzie się w dniu 28.09.2021 r. na Cmentarzu Parafialnym w miejscowości Końskie w woj. świętokrzyskim.

Obecny na posiedzeniu Przewodniczący OPZZ kol. Andrzej Radzikowski przekazał zebranym informacje o działalności OPZZ w ostatnich miesiącach br.

Następnie zebrani wysłuchali informacje: zawarte w protokole z posiedzenia Rady OPZZ oraz spotkania przewodniczących mazowieckich zakładowych organizacji związkowych z członkami Kierownictwa OPZZ w dn. 27.05.2021 r.; o zawartej i podpisanej ,,Deklaracji o współpracy pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Warszawie, a Radą OPZZ woj. mazowieckiego”; o działaniach przedstawicieli Rady w WRDS m.in. w sprawach ochrony zdrowia, szkolnictwa i energetyki; o przygotowaniu informacji przez Radę dla OPZZ w sprawie oceny współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy na szczeblach: zakładowym i wojewódzkim, w szczególności dotyczącej współpracy w zakresie szkoleń, interwencji związków zawodowych i Społecznej Inspekcji Pracy oraz realizacji działalności kontrolnej i prewencyjnej inspekcji pracy; o stanie uzwiązkowienia Rady OPZZ na dzień 30.06.2021 r. i 31.08.2021 r; o szkoleniach związkowych i szkoleniach organizowanych przez OIP i Radę OPZZ woj. mazowieckiego w najbliższych miesiącach.