W dniu 22 marca 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady OPZZ Województwa Łódzkiego. Po wysłuchaniu protokołu Komisji Rewizyjnej OPZZ WŁ, który przedstawiła jej Przewodnicząca-kol. Jolanta Lesiak, Rada OPZZ Województwa Łódzkiego jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie finansowe Rady za 2018 r. W dalszej części spotkania odbyło się szkolenie PPK, które poprowadziła nasza kol. Magdalena Kossakowska   przedstawiciel Wydziału Polityki Społecznej OPZZ. Kol. Andrzej Radzikowski-Wiceprzewodniczący OPZZ zaprezentował zmiany do ustawy o związkach zawodowych. Po wysłuchaniu prezentacji Rada zapoznała się z bieżącą działalnością i problemami istniejącymi w organizacjach związkowych.