W dniu 19.03.2021 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Rady OPZZ Województwa Łódzkiego oraz posiedzenie Rady OPZZ Województwa Łódzkiego z gościnnym udziałem Wiceprzewodniczącej OPZZ Barbary Popielarz. Tematami posiedzenia były m.in: sprawy bieżące OPZZ przedstawione przez Wiceprzewodniczącą Barbarę Popielarz, Przewodniczący Marek Błaszczyk poinformował o działaniach Zespołu problemowego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego do spraw transformacji regionu bełchatowskiego, nawiązał do Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz obchodów  majowych. Na posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele NSZZ Hutchinson Poland Łódź, Zakład nr 1, którym Przewodniczący pogratulował przystąpienia do struktur OPZZ przez Radę Wojewódzką. Kolega Zygmunt Mierzejewski nawiązał do przygotowania dokumentów na następne lata w Funduszach Europejskich (Umowa Partnerstwa, Programy dla województwa, Krajowy Plan Odbudowy). Posiedzenie zakończono złożeniem życzeń świątecznych.