Bieżąca działalność OPZZ i Rady OPZZ województwa mazowieckiego to główny temat posiedzenia Rady OPZZ województwa mazowieckiego, które odbyło się w dniu 25.06.2019r.

Kolega Marek Kupiec rozpoczynając posiedzenie Rady OPZZ woj. mazowieckiego OPZZ. poprosił aby uczestnicy spotkania uczcili chwilą ciszy pamięć niedawno zmarłego Przewodniczącego OPZZ kol. Jana Guza.

W posiedzenie Rady OPZZ woj. maz. uczestniczyła wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz, która zapoznała zebranych ze stanowiskami Centrali odnośnie rynku pracy i polityki społecznej. Przedstawiła nowe zadania dla OPZZ oraz dla całego ruchu związkowego.

Po posiedzeniu Rady odbyło się szkolenie dla członków Rady OPZZ województwa mazowieckiego i przewodniczących rad powiatowych OPZZ na Mazowszu z zakresu zmiany ustawy o związkach zawodowych. Temat przedstawił kolega Paweł Śmigielski - dyrektor wydziału interwencyjno - prawnego OPZZ.