W częstochowskiej siedzibie ZNP w dniu 7 marca odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej (RP) OPZZ w Częstochowie. Tradycyjnie uczestniczyli w nim przedstawiciele różnych sektorów i branż zawodowych.

Posiedzenie otworzył Tomasz Blukacz - Przewodniczący RP OPZZ w Częstochowie.

Jednym z ważniejszych punktów posiedzenia było omówienie trudnej sytuacji w oświacie.

Atmosfera w szkołach jest napięta z wielu powodów – alarmował Przewodniczący Blukacz. Nieprzemyślana reforma edukacji wprowadziła chaos i zdezorientowanie wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Uczniowie kończący podstawówki i gimnazja narażeni są na podwójny stres. Siatka godzin jest za mała w stosunku do podstawy programowej. Dzieci dużą część materiału muszą przerabiać w domu. Dodaje, a nauczyciele zarabiają za mało. Żądają podwyżek i mają do tego prawo.

Rokowania i mediacje zakończyły się i zostały już podpisane protokołu rozbieżności. Przygotowujemy się do przeprowadzenia referendum strajkowego, które powinno zakończyć się w terminie do 25 marca br. mówił - Grzegorz Sikora – Prezes zarządu ZNP w Częstochowie.

W posiedzeniu uczestniczył Wacław Czerkawski – Przewodniczący Śląskich struktur OPZZ, który omówił tematy bieżące w województwie śląskim i w kraju.

Podczas posiedzenia rady głos zabrali różni przedstawiciele branż, którzy upominali się o to, że płace są ciągle niskie, a wydatki na życie coraz droższe. Tak dłużej być już nie może… mówili.

W wielu sektorach i branżach związki zawodowe są już w sporach zbiorowych z pracodawcami i przygotowują się do rokowań.

Po zakończeniu posiedzenia Wacław Czerkowski i Tomasz Blukacz – spotkali się z Prezydentem Miasta Częstochowy Krzysztofem Matyjszczykiem.