W siedzibie związku odbyło się posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych ZZ Maszynistów Kolejowych w Polsce. Spotkanie z udziałem członków Prezydium prowadził Przewodniczący Sektora Bogdan Jańczak. Jednym z głównych, omawianych tematów był spór zbiorowy wszczęty w PR.

12 lutego odbyło się zwołane w trybie pilnym spotkanie partnerów społecznych z przedstawicielami pracodawcy. Tym razem Zarząd spółki zaskoczył frekwencją – pojawił się pełen skład.   Zarząd nie tylko zadziwił związkowców swoją obecnością.  W jednej ze złożonych propozycji zawarł opcje wprowadzenia systemowych podwyżek wynagrodzeń jeszcze w 2018 roku. Zaskoczył tym stronę społeczną przekonaną, że w związku z procesem restrukturyzacji , możliwość wdrażania podwyżek systemowych  wynagrodzenia zasadniczego była niemożliwa.  Strona pracodawcy poprosiła o odłożenie rokowań ze względu na potrzebę wniesienia zmian do  programu restrukturyzacji, które przedstawi na  Zgromadzenie Wspólników.  Mimo gotowości ze strony związkowców do dalszego prowadzenia rozmów strony ustaliły, że finalnym terminem rokowań sporu zbiorowego będzie 28 luty br.

www.zzm.org.pl