W dniu 1 marca br. odbyło się posiedzenie plenarne WRDS województwa Lubelskiego. w którym uczestniczyła Pani Wiesława Janczak – Przewodnicząca Rady OPZZ województwa lubelskiego. Tematem spotkania  były „Zamówienia publiczne a partnerzy społeczni w województwie lubelskim”. W obradach udział wzięli członkowie Rady oraz zaproszeni goście.

Zarządzeniem nr 49/2019 Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 27 lutego 2019 roku zostali powołani nowi członkowie Rady: Grzegorz Jadwiżuk (OPZZ), Bernarda Machniak (FZZ), Artur Garbacz (FZZ), Eryk Ostapiuk (FZZ), Krzysztof Bohdan (FZZ) oraz Antoni Pasieczny (NSZZ „Solidarność”). Skład WRDS WL zasiliła również nowa organizacja pracodawców- Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, z ramienia którego do Rady powołani zostali: Leszek Kędzierawski, Ireneusz Połeć i Krzysztof Łajtar. Podczas posiedzenia Przewodniczący WRDS województwa Lubelskiego, Przemysław Czarnek wręczył nowym członkom Rady Akty Powołania.