17 kwietnia Prezydium OPZZ podjęło uchwałę w sprawie powołania przewodniczących Rad Wojewódzkich OPZZ na kadencję 2018 – 2022.

Na wniosek przewodniczącego OPZZ na funkcje przewodniczących Rad OPZZ województw powołano:

- Andrzeja Otrębę (woj. dolnośląskie),

- Haralda Matuszewskiego (woj. kujawsko – pomorskie),

- Wiesławę Janczak (woj. lubelskie),

- Monikę Bocian (woj. lubuskie),

- Marka Błaszczyka (woj. łódzkie),

- Józefa Króla (woj. małopolskie),

- Piotra Szumlewicza (woj. mazowieckie),

- Sebastiana Koćwina (woj. opolskie),

- Jana Sierżęgę (woj. podkarpackie),

- Jarosława Niczewskiego (woj. podlaskie),

- Adama Liszczewskiego (woj. pomorskie),

- Elżbietę Drogosz (woj. świętokrzyskie),

- Jarosława Szunejko (woj. warmińsko – mazurskie),

- Bolesława Stanikowskiego (woj. wielkopolskie),

- Jacka Dubińskiego (woj. zachodniopomorskie).

Jan Guz wręczył akty powołania nowym szefom wojewódzkich struktur konfederacji. Przewodniczący pogratulował im wyboru, szczególnie obejmującym tę funkcję po raz pierwszy – Piotrowi Szumlewiczowi (woj. mazowieckie), Jarosławowi Niczewskiemu (woj. podlaskie) oraz Adamowi Liszczewskiemu (woj. pomorskie). Przypomniał także o obowiązkach, odpowiedzialności i poświeceniu w służbie związkowej. 

Jan Guz podziękował Jerzemu Wiśniewskiemu (woj. mazowieckie), Ireneuszowi Wiśniewskiemu (woj. podlaskie) i Kazimierzowi Schreiberowi (woj. pomorskie), którzy zakończyli pracę w Radach.

BP OPZZ

(fot. Krzysztof Żuczkowski)