4 października 2019 r. w Kórniku k. Poznania odbyło się posiedzenie Rady Reprezentantów Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Spożywczego. Posiedzenie zwołał i prowadził przewodniczący federacji Stanisław Pałka. OPZZ na posiedzeniu reprezentował dyrektor wydziału polityki społecznej Bogdan Grzybowski – który przedstawił priorytety OPZZ na najbliższy okres, analizę programów komitetów wyborczych pod kątem rozwiązań pro-pracowniczych i pro-związkowych oraz stan prac nad projektami OPZZ dot. emerytur pomostowych i emerytur stażowych. W drugiej części spotkania odbyło się szkolenie z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych prowadzone przez eksperta regionalnego PFR Portal PPK, a inspektorzy z okręgowego inspektoratu pracy w Poznaniu omówili nowe zadania Inspekcji nałożone przez ustawę o PPK.

B.G.