Organizacje związkowe działające przy KRUS apelują do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nadal wynagrodzenia pracowników KRUS niewiele odbiegają od najniższej krajowej. W KRUS pracują wykwalifikowani profesjonaliści w swojej dziedzinie, a mimo to są zawsze na końcu do podniesienia wynagrodzeń.


Pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi