NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP, będący częścią OPZZ, poinformował o porozumieniu i zawieszeniu protestu pracowników wymiaru sprawiedliwości. 

Jak czytamy w komunikacie:

Związki zawodowe: Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa, Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Warszawie, Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Poznaniu, tworzące Sztab Protestacyjny Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury, dziękują wszystkim osobom zaangażowanym czynnie w to przedsięwzięcie – pracownikom sądów i prokuratur z całego kraju, którzy odwiedzili Miasteczko i wspierali nas lokalnie, przedstawicielom innych branżowych organizacji związkowych (pracownikom muzeów, ośrodków pomocy społecznej, weterynarii, nauczycielom, geologom, rezydentom, górnikom, pracownikom kolei, pracownikom wodociągów), Regionom i Sekretariatom Branżowym NSZZ „Solidarność”, mieszkańcom Warszawy i wszystkim innym cudownym ludziom, których tutaj nie ujęliśmy. Przede wszystkim jednak ogromne podziękowania dla mieszkańców Miasteczka, tych najwytrwalszych i tych, którzy byli z nami krócej. Dziękujemy, że w ciągu tych 60 dni Miasteczka poświęciliście swój urlop wypoczynkowy, czas przeznaczony dla rodziny i w wielu przypadkach czas nocnego odpoczynku. Bez Was nie dalibyśmy rady! Z przyjemnością informujemy, że Wasze poświęcenie nie poszło na marne. Wczoraj, tj. 4 lipca po godzinie 19.00 zostało podpisane pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości – Prokuratorem Generalnym reprezentowanym przez Sekretarza Stanu, Michała Wójcika a przedstawicielami Sztabu Protestacyjnego Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury, Porozumienie | str. 2 o podwyższeniu wynagrodzeń dla pracowników sądów i prokuratury średnio o 450 zł brutto na etat od października 2019 r. oraz o kolejne 450 zł brutto średnio na etat od stycznia 2020 r. Podwyżkami zostaną objęci asystenci, urzędnicy, inni pracownicy, kuratorzy oraz specjaliści OZSS. Tym samym wyjaśniamy, że Porozumienie od samego początku miało dotyczyć i dotyczyło również grupy zawodowej kuratorów sądowych, którym w Miasteczku poświęcono odrębny panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości. Ubolewamy nad tym, że w przestrzeni publicznej pojawiły się nieprawdziwe informacje rozpowszechniane w tym zakresie przez Krajową Radę Kuratorów. Natomiast z przykrością informujemy, że w wyniku nieprzemyślanych działań polegających na wysyłaniu licznych sprzeciwów ws. potrzeby wprowadzenia nowej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, m.in. przez KNSZZ "Ad Rem", Rada Ministrów podjęła decyzję o przerwaniu procedowania projektu ustawy, a tym samym mnożnikowego systemu wynagrodzeń. To spowodowało, że pracownicy sądów stracili szansę na systematyczny, coroczny wzrost wynagrodzeń oraz coroczny wzrost funduszu płac o 750 mln zł bez potrzeby prowadzenia wielomiesięcznej walki i wychodzenia na ulicę. Nadmieniamy, że w drodze negocjacji prowadzonych przez Sztab Protestacyjny Miasteczka z Ministerstwem Sprawiedliwości zdecydowana większość zastrzeżeń strony związkowej dot. treści pierwotnego projektu ustawy została uwzględniona. Jednak jako organizacje związkowe tworzące Sztab zapewniamy pracowników, że zaraz po wyborach parlamentarnych rozpoczynamy negocjacje dotyczące treści nowej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury oraz podejmiemy próbę połączenia wynagrodzeń pracowników sądów z wynagrodzeniem sędziów (podobnie jak w latach 2001-2003). Po wakacjach reprezentatywne organizacje związkowe ustalą z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości szczegółowe zasady podziału środków wywalczonych na bieżący rok, następnie po zamknięciu budżetu – zasady podziału środków na rok 2020. 

Sztab Protestacyjny Miasteczka