W dniu 15 marca 2019 r. w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników miało miejsce szkolenie związkowe dla członków zakładowych organizacji związkowych. Tematyką szkolenia były praktyczne zagadnienia związane z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Po wstępnym wprowadzeniu do tego zagadnienia przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Bogdana Grzybowskiego, ekspert ds. ubezpieczeń społecznych i rynku pracy Magdalena Kossakowska omówiła najważniejsze kwestie związane z pracowniczymi planami kapitałowymi. Ponadto, po odpowiedzi przez ekspertów OPZZ na pytania związkowców, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Bogdan Grzybowski przedstawił propozycje OPZZ związane z systemem emerytalnym.

MK