Pani Wiesława Janczak  - Przewodnicząca Rady OPZZ województwa lubelskiego 27 września 2019 r. uczestniczyła w  posiedzeniu  Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Podczas spotkania członkowie Prezydium omówili tematykę najbliższego  posiedzenia plenarnego, którego  głównym  przedmiotem obrad będzie kontynuacja tematu: „Skutki społeczno-ekonomiczne włączenia Zakładów Azotowych Puławy do Grupy Azoty, dla  województwa lubelskiego.”

Po posiedzeniu Prezydium odbyło się plenarne posiedzenie WRDS w Lublinie, w którym również uczestniczyła Przewodnicząca Rady OPZZ woj. Lubelskiego.

.Przedmiotem obrad były:

  „Zasady rozdysponowania dodatkowych środków finansowych przez Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ dla podmiotów leczniczych w województwie lubelskim, priorytety w zakresie zwiększenia finansowania świadczeń. Istotne obszary problemowe, mogące zagrażać  bezpieczeństwu”.

„Sytuacja pracowników opieki wobec zmian w ochronie zdrowia – funkcjonowanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w województwie lubelskim”.