OPZZ publikuje pismo dotyczące problematyki przedsiębiorstw przemysłu energochłonnego. Pismo w dniu 22 czerwca 2020 skierowane zostało do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Związki zawodowe zrzeszone w OPZZ wyraziły zaniepokojenie pogarszającą się kondycją finansową przedsiębiorstw energochłonnego.

Pismo do Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów