W dniu 4 grudnia 2019 rok u w Zamku Camelot w Białymstoku odbyło się posiedzenie Rady OPZZ Województwa Podlaskiego połączone z Seminarium pod tytułem: „ Rada Dialogu Społecznego”- prace zespołów problemowych w 2019 roku.

Ze strony Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) w seminarium uczestniczyli: Przewodniczący OPZZ oraz Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego Andrzej Radzikowski oraz Sylwia Adamczyk z Wydziału Prezydialnego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, ze strony Rady Województwa Podlaskiego uczestnikami byli członkowie Prezydium, Rady OPZZ Województwa Podlaskiego oraz Przewodniczący Organizacji Związkowych z Województwa Podlaskiego.

Podczas posiedzenia Rady została przedstawiona nowo wybrana Wiceprzewodnicząca Rady OPZZ Województwa Podlaskiego koleżanka Marzena Malinowska. Wręczone zostały też przez Przewodniczącego OPZZ Andrzeja Radzikowskiego trzy Odznaki „za zasługi dla OPZZ” dla członków KZZC MOZ przy Enea Ciepło Sp. z o.o. Kolejnym etapem spotkania było seminarium, które poprowadził Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski, który zapoznał obecnych uczestników seminarium jakimi kwestiami zajmuje się w roku 2019 zespół problemowy Rady Dialogu Społecznego do spraw prawa pracy. Przedstawił również zgłoszone przez OPZZ propozycje tematów do planu pracy Rady Dialogu Społecznego w 2019 r. porównując stan realizacji przyjętego przez RDS planu pracy. Przewodniczący Organizacji Związkowych oraz członkowie RDS z terenu województwa podlaskiego zgłaszali również swoje uwagi dotyczące dotychczasowej pracy RDS na terenie Województwa Podlaskiego.