W połowie grudnia odbyło się zdalne posiedzenie Rady Krajowej Związku Zawodowego „Budowlani”, na którym przyjęto Stanowisko w sprawie ochrony pracowników w czasie epidemii COVID-19. Decyzję o przyjęciu stanowiska podjęto w związku z pogarszającą się sytuacją na rynku pracy oraz rozpoczynającym się procesem szczepień na COVID-19.

Stanowisko w sprawie ochrony pracowników w czasie epidemii COVID-19 odnosi się do rządowych deklaracji, które składano w trakcie wprowadzania poszczególnych ustaw antykryzysowych. Związek Zawodowy „Budowlani” obawia się m.in. tego że tymczasowe regulacje ograniczające prawa pracownicze i związkowe na trwale wpłyną na kształt prawa pracy i stosunków pracy po epidemii.

Związek Zawodowy „Budowlani” zwraca się do rządu RP domagając się:

– wprowadzenia rozwiązań prawnych przewidujących realną ochronę miejsc pracy a nie tylko ochronę przedsiębiorstw za cenę redukcji miejsc pracy;

– zmiany przepisów dotyczących prawa do zasiłku dla bezrobotnych, w tym wprowadzenie prawa do zasiłku dla osób rozwiązujących umowy o pracę za porozumieniem stron od momentu rozwiązania umowy oraz znaczącego podniesienia wysokości zasiłku dla bezrobotnych w czasie i 6 miesięcy po zakończeniu stanu epidemii;

– umożliwienia dobrowolnych szczepień na COVID-19 w sposób zorganizowany dla pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych i budowlanych w celu zatrzymania transmisji wirusa w zakładach o znacznym zagęszczeniu liczby pracowników w miejscu pracy;

– umożliwienia przeprowadzenia w sposób zorganizowany dobrowolnych darmowych szczepień na COVID-19 pracowników migracyjnych zatrudnionych w polskim budownictwie i zakładach produkcyjnych przemysłu drzewnego, meblarskiego i wyrobów budowlanych;

– odblokowania możliwości podwyższania wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej, w tym Parków narodowych, wobec postępującego spadku realnego dochodu gospodarstw domowych tych pracowników. Poziom inflacji w Polsce jest obecnie najwyższy wśród krajów UE.

Treść Stanowiska w sprawie ochrony pracowników w czasie epidemii COVID-19 prezentujemy poniżej.