22 października 2020 r. odbyła się Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego. Posiedzenie przeprowadzone było w formie wideokonferencji. Z racji pandemii COVID-19 spotkanie zdominowały tematy związane z wpływem rozprzestrzeniającego się wirusa i kolejnych obostrzeń wprowadzanych przez rząd na rynek pracy, a co za tym idzie sytuacją pracowników województwa dolnośląskiego. W posiedzenie wzięła udział Barbara Popielarz Wiceprzewodnicząca OPZZ, członek Rady OPZZ województwa dolnośląskiego.

Podczas posiedzenia Marcin Szewczak Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy omówił bieżącą sytuację na dolnośląskim rynku pracy w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19. Marcin Szewczak poruszył również kwestię wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej i Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego.

Barbara Popielarz przedstawiła wyniki raportu OPZZ dotyczącego sytuacji na rynku pracy w Polsce od marca do sierpnia 2020 r. Poinformowała o utworzeniu przez OPZZ Punktu informacyjno-konsultacyjnego dla zakładowych organizacji związkowych zrzeszonych w OPZZ w zakresie przepisów tworzących tzw. Tarczę Antykryzysową. Omówiła również podejmowane przez OPZZ inicjatywy i działania, aktywność OPZZ w RDS oraz aktywność OPZZ związaną z działalnością informacyjną Centrali. Przewodnicząca nawiązała również do posiedzenia Rady OPZZ, podczas którego Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Programu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych od czerwca 2018 do września 2020 r.

Ponadto Wiceprzewodnicząca OPZZ przedstawiła informacje dotyczące zdrowia, sytuacji epidemiologicznej na Dolnym Śląsku, kondycji finansowej szpitali, o których była mowa podczas posiedzenia WRDS Województwa Dolnośląskiego Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej.

Członkowie Rady przedstawili informacje dotyczące sytuacji w ich własnych zakładach pracy. W tym miejscu podkreślić należy, że w województwie dolnośląskim są miejsca pracy, w których brakuje pracowników do jej świadczenia. Niestety w regionie są też zakłady, w których miejsca pracy mogą być zagrożone.