Rada Wojewódzka OPZZ woj. Podkarpackiego na ostatnim posiedzeniu, 8 marca 2019 wydała oświadczenie, w którym popiera działania nauczycieli!