W dniu 26.05.2020 r odbyło się we Wrocławiu posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego na którym przyjęto projekt stanowiska strony społecznej i strony samorządowej w sprawie sytuacji finansów samorządów lokalnych. W dniu 03.06.2020 r. stanowisko to przesłano do Przewodniczącego Rady Ministrów. Pod stanowiskiem nie podpisał się Wojewoda dolnośląski, który zgłosił zdanie odrębne.