W dniu 11.12.2019 r. odbyło się we Wrocławiu posiedzenie Dolnośląskiej Komisji Rewizyjnej OPZZ. Podczas posiedzenia Przewodniczący Rady OPZZ województwa dolnośląskiego Andrzej Otręba złożył  informację z działalności merytorycznej Rady Dolnośląskiej. Komisja dokonała pozytywnej oceny działalności Rady. Pozytywnie zaopiniowano również projekt planu przychodów i wydatków Rady na rok 2020 oraz zarekomendowano jego uchwalenie na posiedzeniu Rady OPZZ województwa dolnośląskiego.