W dniu 15.03 br. odbyło się w Dreźnie posiedzenie Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba – Nysa, w którym wzięli udział - Przewodniczący Rady OPZZ województwa dolnośląskiego Andrzej Otręba oraz Wiceprzewodniczący Antoni Karasiński.

Na posiedzeniu Prezydium omówiono przygotowania do konferencji sprawozdawczo – wyborczej, która odbędzie się w dniu 13 kwietnia. Przedyskutowano porządek obrad konferencji, kandydatury na członków Prezydium i Przewodniczącego oraz przyjęto projekt postulatów MRZ Łaba – Nysa, które będą przedmiotem obrad na konferencji w dniu 13 kwietnia. W drugiej części posiedzenia omówiono sytuację społeczno – gospodarczą w poszczególnych krajach tj. w Polsce, Niemczech i Czechach.