W dniu 20.05.2020 r. obradowało Prezydium Rady OPZZ województwa dolnośląskiego. W posiedzeniu, które odbyło się drogą online poprzez komunikator internetowy ZOOM uczestniczył Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski.

W pierwszej części posiedzenia członkowie Prezydium pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie finansowe za 2019 rok. W drugiej części Przewodniczący Radzikowski poinformował o bieżącej sytuacji i działaniach OPZZ jakie są podejmowane w związku z wdrażanymi przez rząd ustawami i rozporządzeniami dotyczącymi pomocy dla przedsiębiorców w warunkach zagrożenia dla gospodarki sytuacją epidemiologiczną.

Członkowie Prezydium informowali o bieżących działaniach pracodawców i problemach w swoich zakładach pracy, w rozwiązywaniu których aktywnie uczestniczą zakładowe organizacje związkowe.

Przewodniczący Rady OPZZ województwa dolnośląskiego Andrzej Otręba przedstawił propozycję wystosowania wspólnego Apelu do rządu przez Forum Partnerów Społecznych, które tworzą reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników województwa dolnośląskiego. Apel do rządu dotyczy tworzenia czytelnych i zrozumiałych aktów prawnych, które będą konkretnie dotyczyć problematyki wsparcia dla przedsiębiorców i gospodarki w dobie obecnego kryzysu. Prezydium Rady pozytywnie zaopiniowało przedstawiony wniosek.