W dniu 18.06.2020 odbyło się we Wrocławiu posiedzenie Rady OPZZ województwa dolnośląskiego. Podczas posiedzenia Przewodniczący Rady OPZZ województwa dolnośląskiego Andrzej Otręba przedstawił, zaopiniowane pozytywnie przez Prezydium i Dolnośląską Komisję Rewizyjną sprawozdanie finansowe Rady za 2019 r., które Rada jednogłośnie przyjęła. 

W drugiej części posiedzenia zostały omówione przepisy tarcz antykryzysowych wprowadzonych przez rząd w związku z sytuacją epidemiologiczną oraz przedstawiono najważniejsze dla organizacji związkowych zapisy projektu kolejnej tarczy antykryzysowej. Podczas spotkania Przewodniczący Andrzej Otręba przekazał uczestnikom informacje dotyczące posiedzenia Rady OPZZ, które odbyło się drogą online w dniu 17.06.2020 r. oraz przedstawił Stanowisko Rady z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

 Podczas dyskusji członkowie Rady omawiając sytuacje w poszczególnych zakładach i branżach uznali, że obecnie najważniejszym zadaniem jest ochrona miejsc pracy, w szczególności członków związku. Na dzień dzisiejszy nie ma bezpośredniego zagrożenia związanego z grupowymi zwolnieniami pracowników, a zakłady wracają do normalnego toku pracy. Wyrażono jednak obawy, że mogą być zagrożone miejsca pracy kiedy ustanie pomoc publiczna dla przedsiębiorstw a także w sektorze publicznym, co wynika z przyjętych zapisów tarczy antykryzysowej. Wskazywano na mogące się pojawić za kilka miesięcy zagrożenia dotyczące większej fali zwolnień, jeżeli sytuacja związana z rozruchem gospodarki nie ulegnie poprawie.

W trakcie posiedzenia Przewodniczący omówił również zagadnienia poruszane na posiedzeniach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.