W dniu 12.12.2019 odbyło się we Wrocławiu posiedzenie Rady OPZZ województwa dolnośląskiego. Podczas posiedzenia Przewodniczący Rady OPZZ województwa dolnośląskiego Andrzej Otręba złożył  informację z działalności Rady w 2019 r. Przedstawił również zaopiniowany pozytywnie przez Prezydium i Dolnośląską Komisję Rewizyjną plan przychodów i wydatków Rady na rok następny. Rada jednogłośnie uchwaliła plan przychodów i wydatków na 2020 rok. W drugiej części posiedzenia odbyło się okolicznościowe spotkanie świąteczne.