W dniu 14.05 2020 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego drogą on-line poprzez komunikator internetowy ZOOM Cloud Meeting.

Na posiedzeniu przekazano informację na temat bieżących działań Wojewody Dolnośląskiego oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego, a także przedstawiono informację o rodzajach i sposobach użytkowania środków ochrony osobistej oraz informację w sprawie Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego

Jarosław Obremski, Wojewoda Dolnośląski przedstawił bieżącą sytuację epidemiologiczną na Dolnym Śląsku, liczbę zachorowań a także problemy z dostępem do opieki medycznej w dobie pandemii, mimo iż żaden zakład podstawowej opieki medycznej nie zgłosił zaprzestania działalności. Mówił też o problemach związanych z sytuacją lekceważenia zagrożeń wynikających z epidemii. Także w jednostkach ochrony zdrowia.

Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, przedstawił działania Samorządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie wsparcia dolnośląskich szpitali w walce z pandemią. Dotychczas Samorząd przeznaczył dodatkowo 42 mln zł z RPO WD dla szpitali jednoimiennych oraz 7 mln 400 tys. dla szpitali powiatowych i domów opieki społecznej. Dodał, że Samorząd Województwa planuje uruchomić kolejną kwotę w wysokości 50-60 mln na wsparcie szpitali Dolnego Śląska.

Rodzaje pomocy przedsiębiorcom zawierające się Dolnośląskim Pakiecie Gospodarczym przedstawił Marek Ignor, Prezes Zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. Działania Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu w ramach rządowych tarcz antykryzysowych i DPG zaprezentował Bartosz Kotecki, dyrektor DWUP. Omówił również aktualne informacje z dolnośląskiego rynku pracy.

Podczas posiedzenia członkowie Rady przyjęli uchwały, dotyczące między innymi działań związanych z uruchomieniem specjalnego konkursu dotyczącego wsparcia firm MŚP w obszarze transformacji cyfrowej oraz zmian przepisów w zakresie budowy zbiorników retencyjnych o powierzchni do 1 ha.