W dniu 16 czerwca 2020 roku w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, które poprowadził Przewodniczący WRRP Andrzej Otręba. Rada wybrała swoich przedstawicieli do Komisji Konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Członkowie Rady wysłuchali sprawozdania Dyrektora DWUP z działalności urzędu za 2019 r. i pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie. Rada pozytywnie zaopiniowała również nowe kierunki kształcenia w szkołach. Podczas posiedzenia Rada wysłuchała informacji o sytuacji na dolnośląskim rynku pracy w związku z wystąpieniem epidemii COVID 19, z której wynika że w kwietniu i maju zanotowano na Dolnym Śląsku wzrost bezrobocia o 7,5 tys. osób. Jednocześnie pracodawcy zgłosili w maju 8,7 tys. ofert pracy. Stopa bezrobocia w kwietniu wynosiła na Dolnym Śląsku 5,1% a w Polsce 5,8%. Sytuacja na regionalnym rynku pracy w dalszym ciągu przedstawia się lepiej niż przewidywano.

W kolejnej części posiedzenia przedstawiono pomoc dla przedsiębiorstw w ramach ochrony miejsc pracy - dopłaty do wynagrodzeń z FGŚP, dofinansowanie zatrudnienia w trakcie przestoju lub obniżonego wymiaru pracy. Poinformowano, że ponad 2,5 tys. pracodawców wnioskowało o pomoc, której wartość wynosi ponad 614 mln zł., co uratuje około 150 tys. miejsc pracy. Następnie został omówiony Dolnośląski Pakiet Gospodarczy – wsparcie w powiatowych urzędach pracy w postaci dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych składek na ubezpieczenie społeczne, na które przeznaczono 1,04 mld zł. Temat spotkał się z dużym zainteresowaniem Członków Rady. W dyskusji zwrócono między innymi uwagę na fakt, że wprawdzie udało się na razie powstrzymać falę masowego bezrobocia, ale kryzys związany wystąpieniem epidemii COVID 19 nie minął i nie wiadomo, jak będzie wyglądała sytuacja na dolnośląskim rynku pracy w kolejnych miesiącach.