W dniu 29.09.2020 odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, któremu przewodniczył Andrzej Otręba. Rada wysłuchała bieżącej informacji Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy o sytuacji na dolnośląskim rynku pracy i wsparcia udzielonego przedsiębiorcom w ramach Tarczy Antykryzysowej. Z informacji wynika że Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy rozpatrzył pozytywnie 4811 wniosków na kwotę 933 mln. zł.co zapewniło wsparcie dla ponad 237 tys. pracowników. Podkreślano pozytywny wpływ Tarczy Antykryzysowej na sytuację na dolnośląskim rynku pracy. Jednocześnie zasygnalizowano pojawiające się problemy z rozliczaniem się przedsiębiorców korzystających z dofinansowania. Zaledwie 20 % pracodawców spośród tych którzy powinni się już rozliczyć, przysłało kompletne dokumenty potwierdzające prawidłowość wykorzystania środków oraz dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracowników.

Rada przyjęła również sprawozdanie z realizacji Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za rok 2019, podjęła uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w szkołach oraz zaopiniowała pozytywnie projekt kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, obowiązujących w województwie dolnośląskim.